2011 Summer # 32

In the Name of Peace, Helena Roininen
Töölönlahti

Käsittelen teoksessani rauhansymboleja, sillä niiden alkuperä on joskus mietityttänyt minua. Juontavatko ne juurensa 1. maailmansodasta? Sateenkaari rauhansymbolina on luonteva, mutta sitä käytetään myös muihin tarkoituksiin, kun halutaan suunnata toiveet kohti parempaa tulevaisuutta tai korostaa moninaisuuden arvoa.

Myös rauhan tekoprosessi mietititytti siinä mielessä, että täytyykö rauhanajan aina alkaa sota-ajasta eli toisin sanoin saavutetaanko rauha sotimalla, jolloin se saavutetaan sotatilan päättymisestä seuraavaan sotaan asti.

Halusin teoksellani saada ihmiset kiinnittämään huomiota rauhan asioihin ja edistää rauhaa omalla tavallani.


<< Previous Next >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s